Viostrappen

Keurmerken  FSC-CoC (Chain of Custody)
http://www.fsc.org
Het keurmerk voor Goed Bosbeheer.
  KOMO
De KOMO-kwaliteitsverklaring is hét baken van zekerheid en kwalitiet in de bouwwereld. Werken met KOMO-gecertificeerde leveranciers verzekert opdrachtgevers dat bouwproducten of -processen voldoen aan het Bouwbesluit, Bouwstoffenbesluit en andere overheids- en markteisen. VIOS Trappen bezit het KOMO-attest 'Houten Trappen met nummer 20848/12.


  Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie
(NBvT) De NBvT behartigt de belangen van ongeveer 250 timmer-, trappen en -deurenfabrieken. De NBvT levert een essentiële bijdrage aan de ontwikkelingen van het bouwen in en met hout door het stimuleren van innovaties, het meewerken aan regelgeving en het bevorderen van de kwaliteit voor de leden van de NBvT. VIOS Trappen is lid van NBvT.
 
 

VCA

VCA staat voor 'Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers'. VCA is een veelzijdig en compleet prograam waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en strucutreel worden getoetst en gecertificeerd op hun beheersysteem van veiligheid, gezondheid en milieu. VIOS Trappen is VCA-gecertificeerd onder nummer 2010601.VCA